МКБППМН, район Сердика  е предвидила дейности, кампании, прояви и конкурси в плана за 2018г. Част от тези дейности е обучение съвместно със СРЗИ на тема :  «Превенция на ХИВ СПИН. Измерване на въглероден монооксид – активни и пасивни пушачи с апарат».

Обучението  се проведе в залата на СО – район «Сердика» на 21.05.2018г. от 11.00 – 16.00часа. Обучението започна с приветствие от председателя на МК- инж. Тодор Кръстев. По проблематиката се изказа и началника на 02 РУ – СДВР, Иван Каназирски.

В обучението взеха участие секретари на МКБППМН от всички райони на Столична община, представители на 02 РУ – СДВР и членове на МКБППМН – район Сердика.

Лектор беше Васил Кожухаров – СРЗИ – Промоция на здраве.

На 27 май 2018 г. /неделя/ в кв. Бенковски ще се проведе традиционния "Събор на родовете".

Празничната концертна програма ще започне в 11.00 ч. на площада. 

Съборът се организира от  район "Сердика" и НЧ "Георги Бенковски – 1911" 
и се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика".

Събитието е част от Календара на Културните събития  на Столична община - 2018. 

Заповядайте да празнуваме заедно!

На 18 май 2018 г.  СО - район "Сердика" проведе празничен концерт „Децата на район „Сердика”, посветен на 24 май – Деня на славянската писменост и култура.

Събитието е традиционно за района и се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на район „Сердика”.

Децата от детските градини и представителните състави и вокални групи от училищата със своите сценични изяви показаха богат репертоар и концертен потенциал, своята любов към изкуството, музиката и литературата.

За всички участници в концерта бяха осигурени подаръци-лакомства от кмета на района.

Културното мероприятие е част от Календара на културните събития на Столична община.