График на дежурните общински детски градини в СО-район "Сердика" за летния период - 2018г.

МКБППМН, район Сердика, в партньорство с 48 ОУ „Йосиф Ковачев” организира и работи по кампания, свързана с футболното хулиганство.   

На 30.04.2018г. Мая Митева – секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Район  Сердика, заедно с Цветелина Кирилова – СДВР посетиха децата от 6 клас на 48 ОУ „Йосиф Ковачев”.

В превенцията на футболното хулиганство, децата гледаха филм, презентация и после продължихме с дискусия.  Оказа се, че има фенове и на двата футболни отбора – ЦСКА и Левски, и децата даваха идеи как да се държат, за да се избегнат прояви на агресия, побой, унищожаване на имущество на стадиона, по време на мачове.

Децата много харесаха темата и взимаха участие.

МКБППМН, район Сердика организира и реализира Общински стратегии.

В стратегията " Девиантно поведение при най - малките " психологът Стефка  Балтова работеше с   най – малките  деца .

В 59 ОУ «Васил Левски»  и от  29 СУ «Кузман Шапкарев» имаше по три влизания в часовете на най – малките.

Първа тема – Агресията - вербална, когато се обиждат децата и невербална, когато се бият. Децата се научиха да различават различно поведение и тип агресия.

 Втора тема "Видове поведение"- пасивно- заек, уверено- слон и агресивно-вълк.

Трета тема " Да кажем "НЕ" на агресията".

Децата много харесаха темите и взимаха участие и играеха на игрите със специалиста. А резултатите не закъсняха. В първи "А" клас в 59 ОУ едно момче си подобри поведението след първата лекция за "Агресията".