В третия ден от програмата - „Лятна ваканция – 9“ децата, заедно с Мая Митева – Секретар на МКБППМН и Райна Сотирова – Член на МКБППМН, посетиха БЧК. Там беше организирано обучение по оказване на първа долекарска помощ . Как да действат ако се случи да се притекат на помощ на свой съученик или приятел. Всичко е полезно за всички. Всеки ден човек научава нещо ново.

След това децата се научиха какво да правят при земетресение. На симулатора те усетиха земетресение от 3 до 8 степен по Рихтер. Разбраха къде да стоят и как да се държат по време на земетресение.

По – късно имаше игри и състезания по бадмингтон и футбол на игрищата на базата на НУЦ на БЧК.

 

 

За деца в неравностойно положение, МКБППМН,

Район „Сердика”

/03.07.2017г. – 14.07.2017г./

За девета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, към СО – Район „Сердика”, организира програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото, когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Първият ден от Лятната ваканция е посветен на превантивна работа за борбата с тютюнопушенето и алкохола.

Началото беше дадено с посещение в СРЗИ, където децата изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш, чрез т.нар. „алкоочила”.

А куклата Сю пуши и показва колко катрани се отлагат в организма на пушачите. Децата са впечатлени.

След поучителните теми и демонстрации, завършихме в пицария „Андра”, където децата обядваха.

Благодарим на нашите домакини!

 

МКБППМН, СО - район „Сердика”, в календарния си план е предвидила различни дейности през лятото за деца с противообществени прояви и в неравностойно положение , живеещи в условията на висока степен на застрашеност. Целта е превенция на рисковото им поведение. Предвидени са посещения на Столична РЗИ, обучение за алкохол и тютюнопушене, БЧК , оказване на първа долекарска помощ и действия при земетресения – с. Лозен, музеи, галерии, забележителности из центъра на София, боулинг и билярд, национален парк Витоша, църкви, басейни, спортни турнири и други .

Програма „Лятна ваканция - 9” се провежда под патронажа н акмета на СО - Район "Сердика" и

Председател на МКБППМН - инж. ТОДОР КРЪСТЕВ.

Програма „Лятна ваканция - 9” е предиведно да започне от 03.07.2017г. – 14.07.2017г.

Програмата се осъществява в подкрепа на София – Столица на спорта 2018г.

Организатори на програмата са : Мая Митева и Райна Сотирова