И последната целева група в работата по Общински стратегии приключи по  темата : „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. В тази стратегия работиха всички деца от първи до четвърти клас в 59 ОбУ „Васил Левски“ с психолога Стефка Балтова.

За тяхната активност, доброто им справяне с правилата и техниките на работа и резултатите, които показаха в отношенията помежду си в края на учебната година, децата получиха награди, осигурени от кмета на СО – район Сердика и председател на МКБППМН, инж. Тодор Кръстев.

Ученици от 29 СУ „Кузман Шапкарев“ бяха наградени за активното си участие в занятията по Общинската стратегия „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. С помощта на психолога Стефка Балтова децата се научиха на толерантност и как да се справят с агресията.

Заниманията по стратегията обхванаха ученици от първи до четвърти клас на 29. СУ. Те бяха организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Сердика“.

Наградите – книжки и топки, са осигурени от инж. Тодор Кръстев, кмет на район „Сердика“ и председател на МКБППМН.