Днес в 100 ОУ "Найден Геров", секретаря на МКБППМН - Мая Митева се срещна с децата от 7 клас и екипно работиха по тема :

Противоправно поведение на децата. 
Превенцията е най - добрия начин да не се стига до противоправни деяния.
Децата разпознават специалистите на МКБППМН, защото там роботят превантивно  по различни теми.
От години  местната комисия се  радва на партньорство с екипа на 100 ОУ "Найден Геров" и благодарим на г-жа Темелкова - директор на училището.

Противоправно поведение на децата