Продължава приемът  на заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление №76 от 5 март 2021г. , изменена с Постановление № 303 от 17 септември 2021г.

Всички родители, отговарящи на изискванията и желаещи да се възползват от компенсацията през учебната 2021-2022 година подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в следните срокове;

- До 05 ноември 2021 г. – за получаване на компенсация за цялата учебна 2021-2022 година:

- До 5-о число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г. - за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в горепосочените срокове:

- изтегли Заявление

 ИСКАНИЯ по образец  се подават в следните срокове:

  • До пето число на м. ноември – за разходи, извършени в периода 15 септември – 31 октомври;
  • До пето число на м. януари - за разходи, извършени в периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • До пето число на м. март – за разходи, извършени в периода 1 януари – 28 февруари;
  • До пето число на м. май – за разходи, извършени в периода 1 март – 30 април;
  • До пето число на м. юли – за разходи, извършени в периода 1 май – 30 юни;
  • До пето число на м. октомври – за разходи, извършени в периода 1 юли – 14 септември.

 

Бланки с искания:

- изтегли Искане №1;

- изтегли Искане №2;

- изтегли Искане №3.

 

Родителят/настойникът подава документите за кандидатстване в деловодството на СО – район „Сердика“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“, №88, ет. 2, стая 225 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.