Уважаеми Госпожи и Господа,

 В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени.

 Информация във връзка с класирането:

 В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и; или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.

КЛАСИРАНЕ

ПРИМЕРНИ СКИЦИ ЗА ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, СО – район „Сердика” работи по проект „Спортът – здраве и дълголетие", който съответства с Общинската Стратегия за развитие на Физическото възпитание и спорт за периода 2016 – 2020 г. на Столична община.

Дейностите по настоящия проект  се провеждат под патронажа на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО – район „Сердика” и реализират в подкрепа на  "София - Европейска столица на спорта“. 

Същността на  проекта се изразява в провеждането на спортни турнири: Турнир по лека атлетика  „Спортни звезди“ и Турнир  по футбол за "Купата на кмета".

Участие в спортните прояви ще вземат ученици от ІII-ти до Х-ти клас на общинските училища в СО – район „Сердика”. Учениците ще имат възможността да проявят своите спортни заложби, чрез участието си в състезанията, което ще окаже положителен възпитателен ефект. Отборите, заели призови места ще бъдат наградени с купи и медали, а на  участниците ще бъдат раздадени тениски с логата на Столична община и "София -  Европейска столица на спорта".

Конкретните дейности по проекта са:

  • 13 октомври 2020 г. от 14.00 часа - Турнир по лека атлетика „Спортни звезди“. Спорната проява ще се проведе в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, кв. „Орландовци”.
  • 15 октомври 2020 г. от 10.00 часа – Турнир по футбол за упата на кмета”.    Спортната проява ще се проведе на Спортен комплекс „Орландо спорт”, кв. „Орландовци”.

При провеждането на спортните турнири ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID 19.