На 10.05.2017г. МКБППМН, район „Сердика”, в партньорство с 02 РУ – СДВР, организира обучение за секретари на Месни комисии за борба срещу противообществените прояви от всички райони на Столична община. Тема е «Рискове от употребата на наркотични вещества».

Обучението беше открито от секретаря на МКБППМН, район «Сердика» - Мая Митева. Като домакин на събитието , приветствие поднесе кметът на район «Сердика» и председател на МК – инж. Тодор Кръстев.

Гости на семинара бяха г-н Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН и началникът на 02 РУ – СДВР – г-н Иван Каназирски, които споделиха информация по темата и участваха по – късно в разискванията.

Г-н Пламен Петров – зам. Началник на 02 РУ – СДВР беше водещ на обучението за психоактивните вещества. Колегите секретари на МК видяха мостри на всякакви видове наркотици. Получи се добра дискусия и в обратна връзка разбрахме, колко е полезен този семинар за всички.

 

      Инж. Тодор Кръстев – кмет на СО – район „Сердика” връчи поздравителен адрес и присъства на юбилеен концерт, по случай 125 годишнината на 59 ОУ „Васил Левски”, състоял се на 5 май 2017 г. в киносалона на Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България.

Събитието уважиха и представители на РУО – София-град, директори на общински училища от СО – район „Сердика”, бивши преподаватели и ученици на 59 ОУ.

В празничната програма, настоящите и бивши възпитаници на училището показаха своите певчески, танцови и театрални умения, с което допринесоха за ведрото настроение на публиката.

 

     На 27.04.2016 г. в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ се проведе обучение на тема „Рискове от употребата на наркотични вещества“, с адресант учениците от 7-ти, 8-ти класове. Тази инициатива се роди от партньорството между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , район Сердика и 02 РУ – СДВР. Водещи са Зам. Началника на 02 РУ – СДВР – Пламен Петров и Секретаря на МКБППМН – Мая Митева .

Учениците можаха да видят мостри на психоактивни вещества и бяха запознати с рисковете и начините им на действие .

По време на работата стана въпрос и за модерната употреба на наргилета , за енергийните напитки и др.

Получи се добра дискусия.