Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие  - Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм и други занимания по интереси. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

Информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт /координатори по вид дейност/, за спортни обекти и организирани занимания от всички районни администрации, може да намерите в приложената Програма, на официалния електронния портал на Столична община, секция „Спорт и младежки дейности“- Програма „Ваканция“ – линк: https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation и на Фейсбук страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“ за информираност и публичност на граждани.

Програмата може да бъде видяна тук

Главни Координатори:

  • Столична община, дирекция „ Спорт и младежки дейности“, отдел „Спорт“
  • Координатор - Валентина Ликова, тел. за контакт: 02/ 946 11 18;

e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  • ЦПЛР – Спортна школа София – координатор - Соня Христова, директор,

 тел. 02/ 958 29 08

Уважаеми съграждани, информираме Ви, че от днес /02.06.2021г./започва ремонт на тротоара на ул. “Охрид” - южен тротоар, в обхваната от ул. “Странджа” до ул. “Опълченска”.
За целта са разлепени и информационни табели, с молба да няма паркирали автомобили на тротоара, които да възпрепятстват започването на ремонта.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

Съгласно Решение № 220 от 22.04.2021 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на СО – район „Сердика“ и страни заплащащи финансово обезщетение, не дължат заплащане на договорената наемна цена или дължимото обезщетение за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по – дълъг от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

За целта се подават декларации по образец, които можете да изтеглите изтеглите от тук:

  1. Декларация № 1
  2. Декларация № 2

Към съответните декларации (№ 1 и № 2) наемателите и ползвателите, преустановили своята дейност следва да приложат:

За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечен отчет за периода от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Възлага на органите на управление на публичните предприятия със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.02.2021 година до 30.06.2021 година, за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите вноски или обезщетение се приспада за вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

Документите се подават в срок до 31.07.2021 г.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук: Решение 220 от 22.04.2021г. на СОС

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.