Децата от още един 6 клас в 58 ОУ „Сергей Румянцев” преминаха семинарно обучение на тема „Наказателната отговорност по ЗБППМН. Права и задължения на малолетни и непълнолетни и техните родители”,   организирано от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“.

Секретарят на МКБППМН, Мая Митева запозна децата с мерките по Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . Става добра дискусия, защото децата задават въпроси и се включват с мнения и примери. Хубаво е да се работи с деца по превенция на правонарушенията , заключението на комисията.

  • IMG_0632.JPG
  • IMG_0639.JPG
  • IMG_0645.JPG
  • IMG_0646.JPG
  • IMG_0648.JPG
  • IMG_0649.JPG

Работа по Общински стратегии на МКБППМН район Сердика в 29 СУ „Кузман Шапкарев“ в 1 и 2 клас. Г-жа Стефка Балтова изнесе лекция на тема „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. Първи урок на тема: „Вербална и невербална агресия“.

Децата активно се включваха в работата и се забавляваха с поставените им задачите.

МКБППМН – СО-район „Сердика“, с председател инж. Тодор Кръстев - кмет на СО-район "Сердика" за седма поредна година, се чувства уютно, в Домът на Европа, където представи своята инициатива на тема: „Аз и моето семейство в грижа за чиста София.“

Партньори на МКБППМН са 29 СУ „Кузман Шапкарев“, 48 ОУ „Йосиф Ковачев“, 58 ОУ „Сергей Румянцев“, 59 ОбУ “Васил Левски“, 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 100 ОУ „Найден Геров“.
До сега в годините са проведени много инициативи и кампании, с различна превантивна насоченост: Безопасен интернет; Модерният тийнейджър – образован и успешен; Трафикът на деца; Не на агресията; Човеки права или робство – избери ти; Да бъдем толерантни. Всички инициативи са насочени към децата, с цел превенция на противоправно поведение. Инициативата започна с кръгла маса - дискусия и завърши с конкурс за рисунка, плакат и снимка.
С тема: "Аз и моето семейство в грижа за чиста София", МК оранизира конкурса, с акцент върху три основни неща:
• Аз - детето, в центъра на всичко;
• Моето семейство – как да бъде сплотено семейството и да се връщаме към семейните ценности;
• София, нашата столица, как да я пазим чиста и красива.
Конкурсът е свързан и с международния ден на Земята – 22 април, празник в света, отбелязван от над половин милиард души в 174 страни, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

В заключителната част, проведена в Домът на Европа, присъстваха представители от всички столични райони – секретари на МКБППМН и секретарят на ЦКБППМН, г-н Томанов, който приветства гостите и участниците в конкурса.

Наградените деца са:

Награди в конкурса за РИСУНКА на тема: 
„Аз и моето семейство в грижата за чиста София ”
в категория за „Рисунка”
І място - Георги Тасев - 48 ОУ
ІІ място – Калоян Янев – 60 ОУ
ІІІ място - Пламена Генкова – 48 ОУ

Специална награда за ПОСЛАНИЕ: 
„Аз и моето семейство в грижата за чиста София ” 
в категория за „Послание”
Кристиян Гьорев – 60 ОУ
Специална награда в конкурса за СНИМКА на тема: 
„Аз и моето семейство в грижата за чиста София ”
Мария – Магдалена Руменова – 29 СУ
Награди в конкурса за ПЛАКАТ на тема:
„Аз и моето семейство в грижата за чиста София ”
в категория за „Плакат”
І място – Денис Георгиева – 58 ОУ
ІІ място – Надя Петрова – 29 СУ
ІІІ място – Мария – Магдалена Руменова – 29 СУ
Специална награда в конкурса за ПЛАКАТ на тема: 
в категория за „Техника”
Георги Диманов – 60 ОУ