ПОКАНА

Столична община -район "Сердика" организира празничен концерт "Да съхраним българското", посветен на Деня на любителското художествено творчество - 1-ви март. 
Събитието се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика". 
Културната проява ще се състои на 28 февруари 2019 г.  от 18.00 часа в Концертната зала на СДКТРБ /бивше кино Освобождение/, 
 бул. "Кн. Мария Луиза" № 106.

ВХОД СВОБОДЕН

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

Днес 18.02.2019г. МКБППМН , Район Сердика даде старт на кампанията "Кибертормоз", съвместно с ГДБОП, сектор "Киберпрестъпност" .

На учениците от шести клас в ОУ "Йосиф Ковачев" им бе поднесена  презентация  "Безопасно поведение в интернет". Дадени бяха напътствия в случай на кибертормоз, как да се действа.
 
Получи се интересна дискусия.