На 19 май 2019 г. /неделя/ в кв. Бенковски ще се проведе традиционния "Събор на родовете".

Празничната концертна програма ще започне в 11.00 ч. на площада. 

Съборът се организира от  НЧ "Георги Бенковски – 1911" със съдействието на СО - район "Сердика" 
и се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика".

Събитието е част от Календара на Културните събития  на Столична община - 2019. 

Заповядайте да празнуваме заедно!

МКБППМН – СО „Сердика“, инициатива - „Училище за родители“

На 09.05.2019г. от 18.00часа Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – СО – Район „Сердика“ организира „Училище за родители“ в 59 ОУ „Васил Левски“.

Това е трета среща с родителите през тази учебна година. Нашите психолози и социални работници се включиха в инициативата за отговорно родителство.

Секретаря на МКБППМН – Мая Митева. Представи на родителите своята работа с ГДБОП , сектор Кибертормоз пред учениците от училището. Родителите бяха запознати със заплахите в интернет пространството. Сред най – често срещаните посегателства спрямо деца в Интернет са : виртуално блудство и изнудване, създаване , притежание и разпространение на материали със сексуална експлоатация на деца, кибертормоз. Акцент на тази тема е  как родителят да се справя с проблемно поведение, агресия и тормоз при децата , вследствие на  публикации в социалните мрежи.

Пламенка Петрова, социален работник , член на консултативен кабинет „Вяра“, специалист по зависимости, беше вторият лектор за вечерта. Тя представи на родителите теми за психоактивните вещества, наргилета , алкохол и тютюнопушене. Обърна внимание на рисковете от употреба . Как родителите да разпознаят деца, употребяващи ПАВ?  Какви въпроси да си зададат, има ли промяна в тяхното дете и в каква посока върви?

Родителите имаха въпроси и останаха след приключване на срещата за индивидуални разговори.

Благодарим на ръководството на училището за направената организация.