На 21.03.2019г. в 58 ОУ „Сергей Румянцев” се проведе семинарно обучение с ученици от 6 клас  на тема „Наказателната отговорност по ЗБППМН. Права и задължения на малолетни и непълнолетни и техните родители”,  организирано от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“.

Секретарят на комисията г-жа Мая Митева говори за ЗБППМН, възпитателните мерки и превантивната работа на комисията. Децата слушаха с интерес и задаваха въпроси. Интерес представляваха престъпленията и как децата извършители се възпитават от комисията .  Предстои в обученията да се включат и 7-те класове.

Екипът от специалисти към местната комисия изказва своите благодарности на кмета на район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев, както и на директора на училището – г-н Мустайков за оказаната незаменима подкрепа при осъществяването на обученията.

 

МКБППМН, СО – район Сердика работи по превенция сред най – малките на тема: „Справяне с неприемливото поведение при най-малките." 

На 11.02.2019 г.- I. Работа по стратегиите на МКБППМН район Сердика в 59 ОбУ „Васил Левски“ в 1 „а“ клас и в 1 „б“ клас. Г-жа Стефка Балтова изнесе лекция на тема „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. Първи урок на тема „Вербална и невербална агресия“.

На 16 март 2019 г.  в СО – район „Сердика” - кв. Бенковски  се проведе традиционния "Празник на коня - Тодоровден” – съвместна инициатива на СО – район „Сердика”, НЧ „Георги Бенковски -1911 ” и Група „Конна полиция”  СПСОВОР – СДВР.

Културното събитие се състоя под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика".

На площада пристигат мъже, възседнали коне. По вълнуващ начин  се пресъздаде стародавната традиция с благословията за плодоносна и плодородна година, за здраве и берекет.  Енорийският свещеник  отслужи водосвет за здраве на конете и техните стопани. След него „Стопанката на къщата” ги посрещна с „Добре дошли” и благословията да е жива и здрава стоката, повече кончета да се родят през годината.  На главния „Домлар”, Стопанката поднесе погача , а за коня овес. Млади момичета дариха конниците с колаци и китки за конете. 

След приключване на ритуала на площада, конете се отправиха към стадиона където се проведоха традиционните конни състезания /кушии/ и демонстрации, с участието на Конния ескадрон на СДВР.