За десета поредна година, СО - район "Сердика" организира празничен концерт "Децата на район "Сердика", посветен на  Деня на славянската писменост и култура - 24 май. 
Културното събитие ще се проведе на 22 май 2019 г. /сряда/ от 10.30 часа в градинката "Майчин дом", бул. "Христо Ботев". 
Участие в концерта ще вземат деца, ученици,  танцови състави и групи от общинските детски градини и училища и гост артисти. 
Концертът се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика". 
Събитието е част от Културния календар на Столична община-2019. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

В читалище „Веда”, на 16,05.2017 по повод стартирането на работен тригодишен проект на ДГ 48 „Братя Грим ” съвместно с преподаватели от VIA University College гр. Орхус, Дания.се проведе родителска среща на която присъстваха Кмета на р-н Сердика Инж. Тодор Кръстев , Райна Сотирова – началник отдел Образование в р-н Сердика и родители на настоящи и бъдещи деца .

Проектът е на тема:

„Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България” REFEE.

Целта на проекта е развиване и подобряване на компетентността, уменията и знанията на персонала в ДГ 48, в полза на качеството на живот на децата и тяхното развитие.

Досега са осъществени две мобилности в гр. Орхус, Дания, където учители, медицински сестри и помощник възпитатели от ДГ 48 имаха възможността да се запознаят с педагогическите практики в Дания.

В рамките на проекта, за всички педагогическите и медицински специалисти, както и за помощник възпитателите са предвидени ежемесечни обучения лекционни и практически курсове със засилен фокус върху разнообразни подходи на обучение и възпитание, споделяне на датски педагогически опит и извеждане на играта като основен метод за детското развитие!

На срещата бяха представени методите на обучение  , с които ДГ 48 „Братя Грим” ще има възможността да стартира от новата учебна година .

Вратите на ДГ 48 „Братя Грим „са отворени за всички които имат желание да се запознаят с това ново начало.

Всеки месец ще има предвидени родителски срещи с различните преподаватели , които ще провеждат обученията и желаещите могат да задават въпроси и да се запознаят по отблизо с датския метод.