МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, продължава изключително приятната си задача – да предпазим децата в мрежата, да ги на учим да се защитават и да ползват отговорно социалните мрежи.

В ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ направихме  страхотна дискусия с учениците от 8 и 9 клас, свързана с много въпроси и отговори. Гледаха и филм, създаден по действителен случай

 Чрез кампанията имаме желание да стигнем до всяко дете и да бъдем полезни.

От 13 март до 13 юни 2019 г. домакинства на територията на Столична община могат да заявят желанието си за участие в Кампанията, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация/кметството/кметския наместник по местонахождение на имота.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важeн. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха.  Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

Брошура

Образец за намерение

 

МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, отдел „Киберпрестъпност“  провежда кампания „Кибертормоз“.

Чрез кампанията имаме желание да стигнем до всяко дете и да бъдем полезни, за това как да се предпазва в интернет пространството.

Кампанията „Кибертормоз“ е насочена към всички потребители на социалните мрежи.

Интернетът е важен за развитието на човека, науката и различни дейности, но колкото е полезен, толкова е и страшен, при неразумно ползване. Кибертормоз се нарича тормозът и малтретирането в Интернет пространството.

Акцент на тази програма е  как децата да се справя с проблемно поведение, агресия и тормоз, вследствие на  публикации в социалните мрежи. Именно чрез тази кампания  ще се доразвият  и усвоят нови техники за справяне с  подобно  поведение.

Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно:

• Какви рискове крие виртуалното пространство?

• Какво представлява секстинг?

•Какви действия използват майсторите на измамата, що е фишинг? Какви стъпки могат да се предприемат за предотвратяването на кибертормоза?

• Не всичко в Интернет е истина...!

Практическата част  включва:

•Представяне на филм, заснет по действителни случаи от ГДБОП, в сътрудничество с Европол.

•Представяне на анимационни клипчета.

• Насърчаване децата  да помислят не само за реалното, но и за виртуалното  насилие, заплаха и тормоз в мрежата и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция;

• Осъзнаване на силата на влиянието на връстниците при използване на интернет пространството.

 

Мая Митева,

Секретар на МКБППМН                                                       София, 2019г.