На 09.04.19 г., както и на 16.04.19 г., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – район „Сердика“, осъществи две обучения на територията на 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Темата на обученията, които се проведоха в горния курс на средното училище, беше „Съновиденията в юношеска възраст в следствие на травматични ситуации“. Лектор бе общественият възпитател към МКБППМН СО - район „Сердика“, член на ръководството на Държавната агенция за закрила на детето в Министерски съвет и преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – Станислав Пандин.

В рамките на двете събития, учениците показаха завидни познания в областта на философското и психологическото познание, и в частност, в контекста на детската и юношеската психология. Така зададена темата, провокира оживена полемика сред средношколците по въпроса, като в дискусиите се включиха и преподаватели от училището.

Обученията бяха осъществени с любезното съдействие на кмета на район „Сердика“ – инж. Тодор Кръстев, секретаря на МКБППМН – г-жа Мая Митева, както и благодарение на ръководството на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ – г-жа Маргарита Милева и г-жа Румяна Рачева.

Съновиденията в юношеска възраст в следствие на травматични ситуации2

На 22.04.2019 г. в 29 СУ „Кузман Шапкарев“ продължи работата по Общински стратегии в първи и четвърти клас.  Тема „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. Трети урок е на тема : „Десет начина да кажем НЕ на агресията“.

Класният ръководител  на първи клас сподели, че едно момче има положителна промяна в поведението , в резултат на работата на г-жа  Стефка Балтова  за агресивното поведение в училище.

ТУРНИР ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА

В изпълнение на проект "Спорт за активен и здравословен живот", финансиран от Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община на 24 април 2019 г. за десета поредна година в 58 ОУ „Сергей Румянцев” , СО - район "Сердика" проведе традиционния Турнир по лека атлетика.

Турнирът се реализира под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на района.

Участие  взеха 150 състезатели от  общинските училища, във възрастови групи /3-4 клас; 5-7 клас и 8-10 клас/, в дисциплините - 50 метра гладко бягане, скок на дължина и кросово бягане.

Кметът на района поздрави всички участници и преподаватели за проявената активност и участието им в спортното събитие. Турнирът премина в дух на феърплей. Всички участници получиха тениски,  състезателите заели призови места бяха наградени с медали, а отборите - с купи.

Проектът  се реализира в подкрепата на инициативата „София – Европейска столица на спорта”