МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, продължава изключително приятната си задача – да предпазим децата в мрежата, да ги на учим да се защитават и да ползват отговорно социалните мрежи.

В ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ направихме  страхотна дискусия с учениците от 8 и 9 клас, свързана с много въпроси и отговори. Гледаха и филм, създаден по действителен случай

 Чрез кампанията имаме желание да стигнем до всяко дете и да бъдем полезни.

От 13 март до 13 юни 2019 г. домакинства на територията на Столична община могат да заявят желанието си за участие в Кампанията, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация/кметството/кметския наместник по местонахождение на имота.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важeн. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха.  Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

Брошура

Образец за намерение