На 09.04.19 г., както и на 16.04.19 г., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – район „Сердика“, осъществи две обучения на територията на 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Темата на обученията, които се проведоха в горния курс на средното училище, беше „Съновиденията в юношеска възраст в следствие на травматични ситуации“. Лектор бе общественият възпитател към МКБППМН СО - район „Сердика“, член на ръководството на Държавната агенция за закрила на детето в Министерски съвет и преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – Станислав Пандин.

В рамките на двете събития, учениците показаха завидни познания в областта на философското и психологическото познание, и в частност, в контекста на детската и юношеската психология. Така зададена темата, провокира оживена полемика сред средношколците по въпроса, като в дискусиите се включиха и преподаватели от училището.

Обученията бяха осъществени с любезното съдействие на кмета на район „Сердика“ – инж. Тодор Кръстев, секретаря на МКБППМН – г-жа Мая Митева, както и благодарение на ръководството на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ – г-жа Маргарита Милева и г-жа Румяна Рачева.

  • 1234.jpg
  • IMG_20190416_142118.jpg
  • IMG_20190416_142125.jpg
  • IMG_20190416_142130.jpg

 

МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, работи по кампанията – Кибертормоз.

В 59 ОбУ „Васил Левски“ бяха обхванати децата от 5 –те  и 6 – те класове.

Интересни факти и случаи от действителността заинтригуваха децата. Имаше много въпроси и се получи добра дискусия.

  • IMG_0541.JPG
  • IMG_0542.JPG
  • IMG_0543.JPG
  • IMG_0544.JPG
  • IMG_0545.JPG

В добро здраве и с настроение, днес - 11 април дядо Христо Иванов, 
жител на Столична община - район "Сердика" посрещна гости за 100-годишния си юбилей.
Инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика" поднесе на столетникът плакет и поздравителен адрес.
Кметът засвидетелства своето уважение към рожденика като му пожела здраве,
бодрост на духа и воля, за да съхрани дълго жизнените си сили и мъдростта на столетник,
да се радва още дълги години на обичта и уважението на своите близки и приятели.