МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, отдел „Киберпрестъпност“  провежда кампания „Кибертормоз“.

Чрез кампанията имаме желание да стигнем до всяко дете и да бъдем полезни, за това как да се предпазва в интернет пространството.

Кампанията „Кибертормоз“ е насочена към всички потребители на социалните мрежи.

Интернетът е важен за развитието на човека, науката и различни дейности, но колкото е полезен, толкова е и страшен, при неразумно ползване. Кибертормоз се нарича тормозът и малтретирането в Интернет пространството.

Акцент на тази програма е  как децата да се справя с проблемно поведение, агресия и тормоз, вследствие на  публикации в социалните мрежи. Именно чрез тази кампания  ще се доразвият  и усвоят нови техники за справяне с  подобно  поведение.

Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно:

• Какви рискове крие виртуалното пространство?

• Какво представлява секстинг?

•Какви действия използват майсторите на измамата, що е фишинг? Какви стъпки могат да се предприемат за предотвратяването на кибертормоза?

• Не всичко в Интернет е истина...!

Практическата част  включва:

•Представяне на филм, заснет по действителни случаи от ГДБОП, в сътрудничество с Европол.

•Представяне на анимационни клипчета.

• Насърчаване децата  да помислят не само за реалното, но и за виртуалното  насилие, заплаха и тормоз в мрежата и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция;

• Осъзнаване на силата на влиянието на връстниците при използване на интернет пространството.

 

Мая Митева,

Секретар на МКБППМН                                                       София, 2019г.

 

Столична община - район "Сердика", Ръководството на СДВР и Народно читалище "Георги Бенковски - 1911", 
Ви канят на тържественото откриване и традиционните състезания по случай "Празник на коня - ТОДОРОВДЕН"
На 16 март 2019 г. /събота/ от 10.00 часа - тържествено откриване на площада на кв. Бенковски.
10.30 часа - състезания и демонстрации на стадиона в кв. Бенковски
Културното събитие се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на  район "Сердика".
Проявата е част от Календара на културните събития на Столична община.

Заповядайте да празнуваме заедно!
 

Децата и самодейците от СО-район "Сердика " участваха в традиционния празничен концерт "Да съхраним българското", посветен на Деня на любителското художествено творчество - 1-ви март. Културното събитие се проведе на 28 февруари 2019 година под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика".