МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, продължава посещенията в училище, с цел превенция на действията на децата в интернет пространството.

Секретарят на МКБППМН – Мая Митева , заедно с Мирослав Хутев и Емил Илиев от ГДБОП са добър екип в превантивната работа по „Безопасен  интернет“.

В 58 ОУ „Сергей Румянцев“, децата вече разпознават екипа и очакват и техният клас да бъде посетен и да задават въпроси и да чуят отговори от специалистите.

В крайна сметка всички са доволни, когато децата научават как да се предпазват в нета. Дават се съвети към кой да се обърнат и как да подходят при заплаха  или  навлизане в личното им пространство.

Децата от още един 6 клас в 58 ОУ „Сергей Румянцев” преминаха семинарно обучение на тема „Наказателната отговорност по ЗБППМН. Права и задължения на малолетни и непълнолетни и техните родители”,   организирано от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“.

Секретарят на МКБППМН, Мая Митева запозна децата с мерките по Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . Става добра дискусия, защото децата задават въпроси и се включват с мнения и примери. Хубаво е да се работи с деца по превенция на правонарушенията , заключението на комисията.

  • IMG_0632.JPG
  • IMG_0639.JPG
  • IMG_0645.JPG
  • IMG_0646.JPG
  • IMG_0648.JPG
  • IMG_0649.JPG

Работа по Общински стратегии на МКБППМН район Сердика в 29 СУ „Кузман Шапкарев“ в 1 и 2 клас. Г-жа Стефка Балтова изнесе лекция на тема „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. Първи урок на тема: „Вербална и невербална агресия“.

Децата активно се включваха в работата и се забавляваха с поставените им задачите.