В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020  по  Дейност 8 "Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда"  на  30 май 2018 г.  от 14.00 часа в залата на НЧ "Пенчо Славейков", кв. Орландовци  ще се проведе мероприятие.

Учениците от етническите малцинства от 59 ОбУ "Васил Левски", разделени по групи ще представят наученото през двете години от реализирането на проекта и от допълнителните занимания по клубове.

Днес, 22 май (вторник) от 10:00 ч. в ДГ № 48 „Братя Грим“, кв. Фондови жилища, тържествено бяха открити изградените в детската градина иновативни мултисензорни стаи.

Официални гости на събитието бяха: доц. д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на Столична община;  г-жа Нина Чанева - общински съветник; инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика"; г-жа Нели Пейчева - гл. експерт дирекция "Образование" - СО; г-жа Димитрия Георгиева - гл. експерт РУО София - град; Директори на детски градини.

Всяка от двете сензорни  стаи е специално проектирана и обурудвана според функциите, които ще изпълнява. Специфично организираната сензорна среда стимулира развиването на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията. Работа в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на психологията, релационната психомоторика и мултисензорния принцип.

В тези стаи екип от специалисти – психолог, логопеди и ресурсен учител ще  работят с деца със специални потребности, както и с деца, при които се забелязват поведенчески и емоционални трудности.

Официалното откриване на Сензорните стаи беше последвано от специален концерт, приветстващ гостите на събитието. Деца от ДГ 48“Братя Грим демонстрирара своите таланти и умения и допринесоха за тържествената обстановка чрез песни, музика и танци.