Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора.

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 

В тази връзка, Столична община организира Зелени школи 2022. Инициативата е насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години и цели изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях.

Обученията в Зелените школи 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя), като участниците ще бъдат разделени в 4 групи. 

В рамките на три месеца заедно ще преминем през онлайн теоретични и присъствени практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Програмата на обученията включва:

- Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;

- Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;

- Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;

- Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини;

 

!!!Важно !!!

Регистрацията е достъпна до 17.03. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M3wh_00NNASXd_MC_iRpr4mZvn3U-R2LCZmX5wMIQb-xJw/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация за лекторите и събитието може да намерите в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/  или на интернет страницата на Столична община

Стимулирането на младежка активност, опазване на околната среда, устойчиво развитие и формиране на гражданско самосъзнание сред младите хора са приоритети на Столична община.

Зелена школа 2022 е инициатива на местната власт, която предлага безплатни практически обучения за развитие на активността в областта на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

През пролетта на 2022 г. (март-май), в рамките на проект Food Wave, ще бъдат организирани четири Зелени школи, в които ще се обучават над 120 младежи. Всяка от четирите младежки зелени школи ще се провежда по идентична програма и съдържание. Предвидената продължителност на всяка школа е 32 часа, като 16 часа ще се осъществят в дигитална среда, а останалите 16 часа - под формата на присъствени дейности (практикуми). Във всяка школа участие ще вземат около 30 младежи.

Програмата за обучение включва четири задължителни модула – общ модул, тематичен модул, социална комуникация и политики, и младежки активизъм. Основните теми, които ще бъдат засегнати включват изменението на климата и глобалната хранителна система, съотнесени към целите за устойчиво развитие и устойчиви хранителни системи, както и устойчиво поведение на консумация на храна.

Участниците ще научат как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени, ще придобият теоретични и практически знания за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия, ще бъдат обучени и провокирани да създават  послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт и променят обществените нагласи.

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

 Право на участие имат млади хора от 18 до 35 години, живеещи на територията на София.

Формата за регистрация е електронна и достъпна до 10.03.2022 г., тук.

Зелените школи стартират на 12 и 13 март 2022 г. Подробната програма е поместена в приложенията.

 Присъствените занятия ще се реализират съгласно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждане (валиден Зелен сертификат, спазване на дистанция, маски).

 Допълнителна информация е публикувана на страницата на Проекта: www.foodwave.eu и във Facebook групата: Food Wave Sofia.

Информация относно регламента за подбор на участници ще откриете в Приложение.

 

За контакт:

Антония Новакова, началник на отдел „Климат и енергия“, 0878 669 769, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стоян Стоянов, Агенция Про Уей ЕООД, 0879 646 648, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Програма и информация и регламент за участие:

1. Зелена школа 1

2. Зелена школа 2

3. Зелена школа 3

4. Зелена школа 4

5. РЕГЛАМЕНТ за участие в Зелена школа 2022

 

 

Уважаеми съграждани,

 СО-район „Сердика“ обявява нова социална услуга.

 Уведомявам ви, че стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.  

 

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност Социален асистент за предоставяне на социалната услуга „Аситентска подкрепа“ стартира от 23.02.2022 г.

За повече информация: Обява