Уведомление за провеждане на консултациите за определяне съставите на СИК за територията на СО-район "Сердика" - Дата на публикуване: 01.10.2021г.

Заповед №РСР21-РД09-245/27.09.2021г. на кмета на СО-район "Сердика" за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци - Дата на публикуване: 27.09.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-1315/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали и Приложение № 1 към нея - Дата на публикуване: 07.10.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-1325/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИЛИ НА 13.11.2021г. - - Дата на публикуване: 10.11.2021г.