Район Сердика е разположен в северната част на Столицата и има следните граници: бул. Сливница, ул .Алдомировска, бул. Ген.Столетов, ул. Майор Векилски, ул. Йосиф Щросмайер, ул. Н.Михайловски, Надлез Надежда, бул. Илиянци, кв.Бенковски, Владайска река. Заеманата площ в описаните граници е 1753 ха, т.е. 1,3% от площта на областта София-град и около 8,8% от територията на компактния град. Район Сердика има население – над 50 хил.жители. Района обединява следните квартали: Фондови жилища, Банишора, Орландовци, Малашевци, Бенковски, а централната част е така наречената Драз махала.

           Район Сердика е пътният възел на Столицата, именно тук се намира Централната автогара, която обаче със своето величие не може да засенчи Централната гара. Именно от тук гражданите на София поемат към различни точки на страната или чужбина. На територията на района се намират и Централните софийски гробища, Католическите и военните гробища, Централен софийски затвор.

 

     ”София, въплатена в женска същност и образ, идва от античността като скъп дар за християнството. Тя тръгва да шества като “Словото Божие”, като олицетворение на свойство на Бога, преминавайки през “новия Йерусалим”, “новия Рим”- Константиновия град, пръскайки светлината си и към Сердика-Средец-Триадица-София. Градът, за който самият император Константин Велики през IV в. възкликва “Сердика е моят Рим”.Градът срещнал възход и падение, приел разни лица, познат с различни имена. Още в хилядолетието преди идването на Спасителя сред нас, за да изкупи първородния грях, племе,останало в историческото предание с името “серди”, избира място- богато и благодатно за всякакви прелести. Отсяда там, населва обширното и плодородно поле, дава името си на областта и на средищното и най-значимо селище, може би град-Сердика, Сардика. За тези първи стъпки писменото историческо предание не е щедро на сведения.

   

         Пръв римския историк Дион Касий през 29-28 г.пр. Хр. е този, който споменава сердите и селището им, макар и с името Сегетке. Необходимо е повече от столетие, за да влязат трайно земята на сердите и техният град във вихъра на събитията, да излязат на арената на историята, и то завинаги. Независимо от промяната на името, което носи през времето. Най- продължително то остава свързано именно със сердите, с първите, дали има на Града. В първата половина на II в.географът Клавдий Птоломей съобщава това име.