Район Сердика е разположен в северната част на Столицата и има следните граници: бул. Сливница, ул .Алдомировска, бул. Ген.Столетов, ул. Майор Векилски, ул. Йосиф Щросмайер, ул. Н.Михайловски, Надлез Надежда, бул. Илиянци, кв.Бенковски, Владайска река. Заеманата площ в описаните граници е 1753 ха, т.е. 1,3% от площта на областта София-град и около 8,8% от територията на компактния град. Район Сердика има население – над 50 хил.жители. Района обединява следните квартали: Фондови жилища, Банишора, Орландовци, Малашевци, Бенковски, а централната част е така наречената Драз махала.

           Район Сердика е пътният възел на Столицата, именно тук се намира Централната автогара, която обаче със своето величие не може да засенчи Централната гара. Именно от тук гражданите на София поемат към различни точки на страната или чужбина. На територията на района се намират и Централните софийски гробища, Католическите и военните гробища, Централен софийски затвор.

 

        На територията на район Сердика има шест детски градини, три обединени детски заведения, една ясла, четири основни училища, три средни образователни училища, една профилирана гимназия по изобразителни изкуства, четири техникума и седем читалища. На територията обслужват пациенти ІІ и V градски болници, Транспортен медицински институт, Седми и Девети ДКЦ и СЦ-2. В район Сердика са разположени 11 % от промишлените предприятия на столицата. Основните отрасли са транспорт, енергетика, лека промишленост и машиностроене. По-големите от тях са: Управление пътни превози, Централна ж.п. гара, Завод за автоматика и телемеханика, Столична компания Градски транспорт, Трамвайно депо, СКГТ Електротранспорт, Топлофикационен район София, Пивоварна Люлин, Стилмет АД, Софияпласт ЕАД, Стинд ЕАД, ЗП – Т. Петров, ЗПДЕА Г. Костов, Котлостроене АД, Пречиствателна станция за отпадни води. На територията на района има три пощенски телефонни и телеграфни станции, банки: ОББ, Тексимбанк, Прокредитбанк. Районната администрация ражда новаторските идеи благодарение на умението да работи в екип и непрекъснатия граждански диалог. Тези идеи възникват като адекватен отговор на осъзнатите потребности, очаквания и изисквания на гражданите, защото общината – това са хората.