Във връзка с изпълнение на дейност 2 и дейност 3 от проект "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., СО - район "Сердика" започва прием на документи от кандидат-потребители и кандидати за Лични асистенти и Социални асистенти.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 21.04.2016 г. ДО 09.05.2016 г. МЕЖДУ 8.30 И 17.00 Ч. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН "СЕРДИКА" НА БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 88, ЕТ. II.

Допълнителна информация може да получите в стая 307 между 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

Предоставянето на социалните услуги в домашна среда ще бъде в размер на до 5 (пет) часа дневно за всеки одобрен потребител.

Крайният срок за предоставяне на социалните услуги в домашна среда е 31.12.2017 г.

!Важно: Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и необходимите документи за кандидатстване са приложени към настоящата обява. Заявления за кандидатстване, които не са придружени от всички изискани съпътстващи документи, няма да бъдат разглеждани.

!Важно: Сроковете и изискванията за кандидатстване са окончателни.

 

Документи за кандидатстване - лични и социални асистенти:

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Заявление за кандидатстване личен или социален асистент

Изискавания за кандидати лични и социални асистенти

Информация за кандидати лични и социални асистенти

 

Документи за кандидатстване - потребители:

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Заявление за кандидатстване-потребители

Изискавания за кандидат-потребители

Информация за кандидат-потребители