Данни за контакт

Адрес:
Стая: №403
Приемно време: ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 9:00 до 12:00 часа
e-mail: h.hadjieva@serdika.egov.bg
Телефон:
(02) 921 80 59