Данни за контакт

Адрес:
Стая:
№414
Приемно време: ВСЯКА СРЯДА ОТ 9:00 до 12:30 часа
e-mail: g.stoyanov@serdika.egov.bg
Телефон:
(02) 931 30 91