Заповед за определяне на избирателни секции - Дата на публикуване: 18.02.2021г.

Уведомление за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Дата на публикуване: 18.02.2021г.

Места, на които са обявени избирателните списъци - Дата на публикуване: 18.02.2021г.

Избирателни списъци - Дата на публикуване: 18.02.2021г.

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори - Дата на публикуване: 25.02.2021г.

Заповед №РСР21-РД09-57/01.03.2021г. на кмета на СО-район "Сердика" относно разкриване на служебни секции - Дата на публикуване: 01.03.2021г.

Карта на район "Сердика" с нанесени изборни секции и пунктове за гласуване - Дата на публикуване: 02.03.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-387/04.03.2021 г. на кмета на СО за забрана провеждането на предизборна агитация за избори за НС-2021 г. в административните сгради на СО - Дата на публикуване: 04.03.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-390/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС – 2021 г. - Дата на публикуване: 04.03.2021г.

  •         Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали - Дата на публикуване: 04.03.2021г.

Уведомление за провеждане на консултации за определяне състава на секция за подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и секционните избирателни комисии в COVID отделенията на лечебните заведения на територията на района - Дата на публикуване: 19.03.2021г.

Заповед №СОА21-РД09-480/25.03.2021г. на кмета на Столична община относно забрана на употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден - Дата на публикуване: 25.03.2021г.

Заповед №РСР21-РД09-83/01.04.2021г. на кмета на СО-район "Сердика" относно разкриване на избирателни секции в COVID отделенията - Дата на публикуване: 01.04.2021г.

График за раздаване на изборни книжа и материали на СИК за 03.04.2021г. - Дата на публикуване: 01.04.2021г.


СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04.04.2021 г.

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която имат възможност да упражнят правото си на глас в изборния ден.