ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ:

 

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА 

Адрес: Бул.Мария Луиза N88

IBAN: BG49S0MB91303327755001

BIC: SOMBBGSF

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА:

  • наследници;
  • адресна регистрация;
  • акт за раждане;
  • акт за смърт;
  • семейно положение;

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА 

Адрес: Бул.Мария Луиза N88

IBAN: BG58S0MB91303127755001

BIC: SOMBBGSF