Заповед за определяне на избирателни секции - Дата на публикуване: 25.05.2021г.

Списък с номерата на избирателните секции на територията на СО-район "Сердика" и адресите попадащи в тях  - Дата на публикуване: 25.05.2021г.

Уведомление за провеждане на консултациите за определяне съставите на СИК за територията на СО-район "Сердика" - Дата на публикуване: 28.05.2021г.

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - Дата на публикуване: 28.05.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за НС – 11 юли 2021 г.; Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали - Дата на публикуване: 07.06.2021г.

Заповед №РСР21-РД09-149/08.06.2021г. на кмета на СО-район "Сердика", за утвърждаване на служебни избирателни секции в лечебни и здравни заведения и местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража на територията на район "Сердика" - Дата на публикуване: 11.06.2021г.

Информация за работното време на звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и копие от образците на удостоверения издавани от тях във връзка с предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г. - Дата на публикуване: 18.06.2021г.

Подаване на електронни заявления 

Заповед № СОА21-РД09-918/30.06.2021  г. на кмета на Столична община за  реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – избори НС – 11 юли 2021 г.  - Дата на публикуване: 01.07.2021г.

График за получаване на материалите в изборните помещения на 10.07.2021г. - Дата на публикуване: 06.07.2021г.