Празниците са значими на местното население. Район “Сердика” е с богато културно и просветно минало. Ежегодно организираните и проведени редица местни културни събития и инициативи, с широк публичен интерес и гражданско участие, имаха значим ефект за културното развитие на общността в район “Сердика”, чрез осъществяване приемственост между поколенията за съхраняване и разпространение на уникалното по съдържание творчество в областта на езика и български фолклор. Съборът на родовете по традиция се провежда ежегод-но, всяка последна неделя на месец май и е значимо събитие за гражданите на кв. Бенковски. 

  

       Чрез него се съхранява родовата памет, като приобщава младото поколение към корените на техните родове и традициите на техните деди. Почитането на „Тодоров ден” е традиционно събитие за кв. „Бенковски” и се провежда повече от 35 години съвместно с Конния ескадрон на МВР. Празникът събира жители не само от квартала, но и от цяла София. По вълнуващ начин се пресъздава стародавната традиция с благословията за плодородна и плодоносна година за здраве и берекет.

 

КЪЩА МУЗЕЙ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

          През 1871г. в Софийското село Биримирци /днешния кв.Бенковски/ Апостолът на Свободата Васил Левски основава таен революционен комитет. Заедно със своя приятел отец Генадии Ихтимански – игумен на Драгалевския манастир събират родолюбиви селяни от Биримирци и Обрадовци в къщата на Веле Митров и полагат основите на тайното съзаклятие. Всяка година на 19 февруари, когато се отбелязва годишнината от гибелта на Апостола, читалището организира възпоменателно тържество, на което признателното поколение от Бенковски отдава почит на живота и делото на Левски и основателите на революционния комитет. С указ на Държавния съвет №252 Д.в. бр.40/78г. къщата на Веле Митров е обявена за паметник на културата. В нея е подредена музейна сбирка, която носи духа на ХVІІІ и ХІХв. и за Бенковчани е истински олтар на свободата.