СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

К У Л Т У Р Е Н    К А Л Е Н Д А Р

месец ЯНУАРИ 2014 година

Културните събития са в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019.