СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

К У Л Т У Р Е Н    К А Л Е Н Д А Р

месец МАЙ 2015 година

Културните събития са в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019.

 

ДАТА

ОПИСАНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ

21.05.2015 г. от 10.30 ч.

СО – район “Сердика”, с подкрепата на СО – дирекция “Култура” ще проведе Празник на културата и изкуствата -  “Децата на СО – район “Сердика”. Проявата се организира по повод 24 май – Ден на славянската писменост и култура. Тържеството ще се състои на 21 май 2015 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в градинката “Майчин дом” на бул. “Хр. Ботев” и в него ще вземат участие децата от общинските учебни и детски заведения и детските школи към народните читалищата – с разнообразни изпълнения (песни, танци, изпълнения на музикални инструменти, рецитиране).

31.05.2015 г., от 11.00 ч., лятна естрада в кв. Бенковски

Провеждане на Традиционен празник „Събор на родовете”. Културното събитие се организира от НЧ “Георги Бенковски” и СО – район “Сердика”, с подкрепата на СО – дирекция “Култура” на СО. Програмата включва празничен концерт, с участието на художествени колективи, професионални изпълнители и гост-артисти. Изготвя се документална фотоизложба, отразяваща дейността на Народното читалище през годините и изложба с родословните дървета на всички местни бенковски родове.