СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

К У Л Т У Р Е Н    К А Л Е Н Д А Р

месец МАРТ 2016 година

Културните събития са в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019.

Дата

Описание на културните прояви

19.03.2016 г.

от 10:00ч.

В кв. Бенковски ще се проведе  традиционен народен обичай “Тодоров ден”. Мероприятието е съвместна инициатива на  СО – район “Сердика”, НЧ “Георги Бенковски” и Конния ескадрон на МВР и се реализира се с подкрепата на СО – дирекция “Култура”.

Пресъздаването на народния обичай има за цел да запази и развива българските традиции и обичаи, като основа на културната ни идентичност.

Празникът ще протече в две части:

Първа част – от 10.00 ч. на площада в кв. Бенковски  ще се състои Тържествено откриване на празника;

Втора част – от 10.30 ч., на стадиона в кв. Бенковски ще се проведат  конни състезания (кушии) и демонстрации.

 

НЧ “Георги Бенковски”

08.03.2016г.

от 13.00 ч.

В читалището ще се проведе празнично веселие, по повод Международния ден на жената

21.03.2016 г.

от 14.00 ч.

В читалището – “Пролетно настроение”, по повод Посрещането та първа пролет - изложба на цветя “Флора 2016”