Спортни обекти на територията на РАЙОН СЕРДИКА. На територията на СО-район „Сердика” бяха изградени четири броя многофункцио- нални спортни площадки с изкуствена настилка (ж.к „Фондови жилища” до бл.212, кв. „Банишора” до бл.43, до бл.26 и до бл.24). 

        На територията на СО-район „Сердика” бяха изградени 5 бр. паркове, площадки за игра и комбинирана детска площадка, с обособена градинка за домашни любимци в кв. „Банишора” до бл. 39а и бл.37.

          През последните четири години СО – район „Сердика” обръща особено внимание на подрастващото поколение с провеждане на спортни меро-приятия: районни ученически игри по футбол, баскетбол, ханбал, бадминтон, лекоатлети-чески турнир, тенис на маса, ръгби и шахмат с участието отбори от училищата на територията на СО-район “Сердика”. Спортните и интерактивни занимания се провеждат за четвърта поредна година и се утвърдиха като традиционни за района.