Заповед за определяне на избирателни секции - Дата на публикуване: 25.05.2021г.

Списък с номерата на избирателните секции на територията на СО-район "Сердика" и адресите попадащи в тях  - Дата на публикуване: 25.05.2021г.

Уведомление за провеждане на консултациите за определяне съставите на СИК за територията на СО-район "Сердика" - Дата на публикуване: 28.05.2021г.

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - Дата на публикуване: 28.05.2021г.

Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за НС – 11 юли 2021 г.; Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали - Дата на публикуване: 07.06.2021г.

Заповед №РСР21-РД09-149/08.06.2021г. на кмета на СО-район "Сердика", за утвърждаване на служебни избирателни секции в лечебни и здравни заведения и местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража на територията на район "Сердика" - Дата на публикуване: 11.06.2021г.