Избори за Народно събрание насрочени за 02 октомври 2022г.

Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции на територията на Столична община за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022

Уведомлениe за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № СОА22-РД09-1461/25.08.2022 г. на Кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.
Места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. - 26.08.2022г.

Заповед № СОА22-РД09-1471/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО - 26.08.2022г.

Карта на район Сердика с нанесени изборни секции - 29.08.2022г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИЛИ НА 01.10.2022г. (събота) - 26.09.2022г.

Места за обяваване на избирателни списъци - 28.09.2022г.

Заповед № СОА22-РД09-1668/28.09.2022 г. на кмета на Столичната община за реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в определените за това места, както и с оглед провеждането на семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди) в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 01.10.2022 г. и в изборния ден на 02.10.2022 г. - 28.09.2022г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. - 28.09.2022г.

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване. - 28.09.2022г.