Ремонтно-възстановителни и укрепителни дейности, обработка на дилатационни фуги, осигуряване на достъпна среда.

Информация ID 9054270Дата на публикуване: 12.07.2016г.

Документация - Дата на публикуване: 12.07.2016г.

Образци - Дата на публикуване: 12.07.2016г.

Протокол - Дата на публикуване: 28.07.2016г.

Договор №РСР16-ДГ56-47/29.07.2016г. -  Дата на публикуване: 29.07.2016г.