Реализация на инженерингов проект за изграждане на две детски площадки при бл.43 в кв.Банишора на територията на СО-район "Сердика", включващ изготвяне на проект, изпълнение на СМР и лицензиране.

Информация - ID 9054042 - Дата на публикуване: 04.07.2016

Документация - Дата на публикуване: 04.07.2016

Образци - Дата на публикуване: 04.07.2016

Протокол - Дата на публикуване: 19.07.2016

Договор №РСР16-ДГ56-47/29.07.2016г. - Дата на публикуване: 29.07.2016г.