Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика"”, които се изразяват в: Хидро и топлоизолация на покриви; Топлоизолационна система по фасади и еркери; Подмяна на дограма; Изграждане на отоплителна инсталация; Изграждане на осветителна инсталация.

Решение - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Обявление - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Документация - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Образци - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Инвестиционен проект - Дата на публикуване: 17.02.2016г.

Протокол №1 от работата на комисията - Дата на публикуване: 27.04.2016г.

Протокол №2 от работата на комисията - Дата на публикуване: 15.06.2016г.

Окончателен  протокол от работата на комисията - Дата на публикуване 28.06.2016г.

РЕШЕНИЕ - Дата на публикуване 29.06.2016г.

Информация за сключен договор ID 742445 -  Дата на публикуване 29.07.2016г.

Обявление за изпълнен договор ID 776035Дата на публикуване 10.03.2017г.