Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница, ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70.

Публична покана - Дата на публикуване: 13.01.2016г.

Приложение №1 - Дата на публикуване: 13.01.2016г.

Образци - Дата на публикуване: 13.01.2016г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 13.01.2016г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 13.01.2016г.

Протокол №РСР16-РД92-3/26.01.2016г. - Дата на публикуване: 26.01.2016г.

Договор №РСР16-ДГ55-2/01.02.2016г. - Дата на публикуване: 02.02.2016г.