"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №49 "Усмивка", ул.Тайга №29 на територията на СО-район "Сердика"

Публична покана - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Приложение - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Писмени разяснения №РД-2600-129(1)/02.09.2015г. - Дата на публикуване: 02.09.2015г.

Протокол №РД-0902-18/09.09.2015г. - Дата на публикуване: 09.09.2015г.

Договор №РД-56-59/11.09.2015г. - Дата на публикуване: 11.09.2015г.; Последна промяна: 16.10.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - Дата на публикуване: 17.09.2015г.; Последна промяна: 23.12.2015г.

На 17.09.2015г. - извършено авансово плащане по договора на стойност - 52 440,00лв.

На 27.11.2015г. - извършено окончателно разплащане по договора на стойност - 209 756,28лв

2. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП - Дата на публикуване: 22.12.2015г.

На 22.12.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 7866 лв.