Изграждане на зони за отдих на територията на СО-район "Сердика" както следва: 1. Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.Банишора до бл.16. 2. Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.75, по плана на кв.Бенковски. 3. Изграждане на зона със спортни съоръжения в парк "Братска могила". 4. Подмяна на опасни съоръжения в кв.Орландовци пред бл.7,8, 9 и 10.

Публична покана - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Приложения №1,2,3,4 - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Схема към Приложение №2 - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Схема към Приложение №3 - Дата на публикуване: 13.08.2015г.

Протокол № РД-0902-16/26.08.2015г. - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

Договор №РД-56-56/31.08.2015г. - Дата на публикуване: 31.08.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - Дата на публикуване: 18.12.2015г.

На 02.09.2015г. - извършено разплащане по договор на стойност - 23 407,20лв.

На 19.11.2015г. - извършено разплащане по договора на стойност - 93 477,48лв.

2. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП - Дата на публикуване: 03.12.2015г.

На 03.12.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3000 лв.