"Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализация и водоснабдяване на кв. "Бенковски", СО-район "Сердика" - втори етап"

РешениеДата на публикуване: 03.08.2015г.

ОбявлениеДата на публикуване: 03.08.2015г.

ДокументацияДата на публикуване: 03.08.2015г.

Техническо заданиеДата на публикуване: 03.08.2015г.

ОбразциДата на публикуване: 03.08.2015г.

Проект на договорДата на публикуване: 03.08.2015г.

Писмени разяснения № РД-2600-117/20.08.2015г. Дата на публикуване: 20.08.2015г.

Писмени разяснения № РД-2600-118-(1)/24.08.2015г. Дата на публикуване: 24.08.2015г.

Протокол №1 РД-0902-23/05.11.2015г. Дата на публикуване: 05.11.2015г.

Протокол №2 РД-0902-24/01.12.2015г.Дата на публикуване: 01.12.2015г.

Протокол №3 РД-0902-25/08.12.2015г. Дата на публикуване: 08.12.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови офертиДата на публикуване: 08.12.2015г.

Протокол № РД-0902-26/16.12.2015г. Дата на публикуване: 16.12.2015г.

Решение № РД-0903-19/16.12.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнителДата на публикуване: 16.12.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - Дата на публикуване: 05.01.2016г.

На 05.01.2016г., след изтичане срока за обжалване е освободена гаранцията за участие на отстранените участници и класираните на трето и четвърто място.

На 03.02.2016г. след сключване на договор за обществена поръчка, освободена гаранцията за участие на класираните на първо и второ място.

Договор №РСР16-ДГ55-1/29.01.2016г.Дата на публикуване: 01.02.2016г.