Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика"”, които се изразяват в: Хидро и топлоизолация на покриви; Топлоизолационна система по фасади и еркери; Подмяна на дограма; Изграждане на отоплителна инсталация; Изграждане на осветителна инсталация.

Решение - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Обявление - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Документация - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Образци - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Проект на договор - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Техническа спецификация - Дата на публикуване: 05.06.2015г.

Решение за промяна - Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Коригирана документация - Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Коригиран образец 2 - Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Коригиран образец 14 - Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Инвестиционен проект - Дата на публикуване: 11.06.2015г.

Писмени разяснения № РД-2600-92-[1]/03.07.2015г. - Дата на публикуване: 03.07.2015г.

Протокол №1 РД-0902-13/03.08.2015г. - Дата на публикуване: 03.08.2015г.

Протокол №2 РД-0902-14/11.08.2015г. - Дата на публикуване: 11.08.2015г.

Протокол №3 РД-0902-15/14.08.2015г. - Дата на публикуване: 14.08.2015г.

Решение № РД-0903-16/18.08.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител. - Дата на публикуване: 18.08.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти. - Дата на публикуване: 11.08.2015г.

Решение №РД-0903-17/27.08.2015г.за прекратяване на обществена поръчка - Дата на публикуване: 27.08.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - Дата на публикуване: 14.09.2015г.
На 14.09.2015г. освободена гаранцията за участие.