Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г.

 

Решение - Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Покана - Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Приложение 1 - Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Приложение 2 - Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Приложение 3 - Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Доклад за дейността на комисията - Дата на публикуване: 15.05.2015г.

Решение за определяне на изпълнители - Дата на публикуване: 18.05.2015г.

Договори - Дата на публикуване: 05.06.2015г.; Последна промяна: 16.06.2015г.

1. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП - Дата на публикуване: 02.10.2015г.

На 02.10.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение по Договор №РД-56-35/05.06.2015г. в размер на 1418,56 лв.

На 02.10.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение по Договор №РД-56-36/05.06.2015г. в размер на 112,08 лв.

На 02.10.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение по Договор №РД-56-37/05.06.2015г. в размер на 122,88 лв.

На 02.10.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение по Договор №РД-56-38/05.06.2015г. в размер на 310,92 лв.

На 02.10.2015г. след приемане на работата и извършено плащане, освободена гаранцията за изпълнение по Договор №РД-56-42/09.06.2015г. в размер на 717,77 лв.

2. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - Дата на публикуване: 09.10.2015г.

На 10.09.2015г. - последно извършено разплащане по договора №РД56-42/09.06.2015г., както и по останалите договори за обществената поръчка:

 

  • по договор №РД56-35/05.06.2015г. на стойност - 47285.40лв.
  • по договор №РД56-36/05.06.2015г. на стойност - 3736.28лв.
  • по договор №РД56-37/05.06.2015г. на стойност - 3413.30лв.
  • по договор №РД56-38/05.06.2015г. на стойност - 8636.68лв.
  • по договор №РД56-39/05.06.2015г. на стойност - 1107.20лв.
  • по договор №РД56-40/05.06.2015г. на стойност - 1185.29лв.
  • по договор №РД56-41/05.06.2015г. на стойност - 942.00лв.
  • по договор №РД56-42/05.06.2015г. на стойност - 23925.60лв.
  • по договор №РД56-43/16.06.2015г. на стойност - 190.00лв.