Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г.

Прекратена с Решение №РД-09 03-2/20.04.2015г.
  • решение - Дата на публикуване: 20.04.2015г.