Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница", ЦДГ №45 "Алиса", ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70.

 

публична покана

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

проект на договор

 

протокол

 

информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП