Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и  изпълнение на СМР; ІІ-ра обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и   изпълнение на СМР; IIІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и   изпълнение на СМР; ІV-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и   изпълнение на СМР;V-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и   изпълнение на СМР; VІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и    изпълнение на СМР; VIІ-ма обособена позиция: Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. „Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”.

Решение ID 808600 - Дата на публикуване: 06.10.2017г.

Обявление ID 808601 -  Дата на публикуване: 06.10.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 06.10.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 06.10.2017г.

Разяснения - Дата на публикуване: 20.10.2017г.

Разяснения 2 - Дата на публикуване: 30.10.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-27/08.11.2017 за работата на комисията - Дата на публикуване: 08.11.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-32/20.11.2017 за работата на комисията - Дата на публикуване: 20.11.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-35/23.11.2017 за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.11.2017г.

Доклад №РСР17-РД92-36/23.11.2017 за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.11.2017г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 24.11.2017г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-39/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-40/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-41/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-42/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-43/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-44/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-45/13.12.2017г - Дата на публикуване: 14.12.2017г.

Допълнително споразумение към Договор №РСР17-ДГ55-39/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 23.03.2018г.

Допълнително споразумение към Договор №РСР17-ДГ55-40/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 23.03.2018г.

Допълнително споразумение към Договор №РСР17-ДГ55-42/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 23.03.2018г.

Допълнително споразумение към Договор №РСР17-ДГ55-43/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 23.03.2018г.

Допълнително споразумение към Договор №РСР17-ДГ55-45/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 23.03.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-41/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 26.03.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-44/13.12.2017г.- Дата на публикуване: 26.03.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-40/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 02.05.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-42/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 02.05.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-43/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 02.05.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-39/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 09.05.2018г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка №РСР17-ДГ55-45/13.12.2017г. - Дата на публикуване: 15.05.2018г.