Извършване на текущ ремонт, чрез полагане на асфалтова настилка на пешеходни алеи на територията на СО-район „Сердика”

Информация ID №9069319 - Дата на публикуване: 16.10.2017

ДокументацияДата на публикуване: 16.10.2017

Образци - Дата на публикуване: 16.10.2017

Разяснения - Дата на публикуване: 24.10.2017

Протокол -  Дата на публикуване: 02.11.2017

Договор №РСР17-ДГ55-32/06.11.2017г. - Дата на публикуване: 06.11.2017