ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СЕРДИКА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев”.

ІІ-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда.

IIІ-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.

 

СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а ЗОП

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Решение - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

Обявление - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

ДокументацияДата на публикуване: 04.05.2018г.

ОбразциДата на публикуване: 04.05.2018г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

Техническа документация за 1-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

Техническа документация за 2-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

Техническа документация за 3-ва обособена позиция - Дата на публикуване: 04.05.2018г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка - Дата на публикуване: 18.05.2018г.

Обявление за прекратяване на обществена поръчка - Дата на публикуване: 18.05.2018г.