Ремонт на част от алейната мрежа на територията  на СО-район "Сердика"

Информация ID 9077344 - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Документация - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Схеми - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Протокол №РСР18-РД92-14/10.07.2018г. - Дата на публикуване: 10.07.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-19/30.07.2018г. - Дата на публикуване: 30.07.2018г.