Изпълнение на ремонти на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда. 

Информация - Дата на публикуване: 02.07.2018г.

ДокументацияДата на публикуване: 02.07.2018г.

ОбразциДата на публикуване: 02.07.2018г.

Техническа документация за 1-ва обособена позицияДата на публикуване: 02.07.2018г.

Техническа документация за 2-ра обособена позицияДата на публикуване: 02.07.2018г.

Разяснения - Дата на публикувани: 12.07.2018г.

Разяснения 1 - Дата на публикуване: 17.07.2018г.

Протокол №РСР18-РД98-7/25.07.2018г. - Дата на публикуване: 25.07.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-25/16.08.2018г. - Дата на публикуване: 16.08.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-26/16.08.2018г. - Дата на публикуване: 16.08.2018г.