Реновиране на четири детски площадки в ДГ  № 118 "Усмивка", кв. „ Орландовци” на територията на СО – район „Сердика

Информация ID 9079856 - Дата на публикуване: 20.08.2018г.

Документация - Дата на публикуване: 20.08.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 20.08.2018г.

Схема за разполагане на съоръженията в детските площадки в двора на ДГ 118 "Усмивка" - Дата на публикуване: 20.08.2018г.

Протокол №РСР18-РД92-20/13.09.2018г. - Дата на публикуване: 13.09.2018г.