Реновиране на четири детски площадки в ДГ № 118 "Усмивка", кв. „ Орландовци” на територията на СО – район „Сердика“.

Информация ID 9080799- Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Докумeнтация - Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Схема за разполагане на съоръженията в детските площадки в двора на ДГ 118 "Усмивка" - Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП - Дата на публикуване: 02.10.2018г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 02.10.2018г.

Протокол - Дата на пуликуване: 09.10.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-28/16.10.2018г. - Дата на пуликуване: 16.10.2018г.