Изграждане и ремонт на спортни площадки на територията на СО – район „Сердика“ по обособени позиции: I-ва обособена позиция: Изграждане на футболно игрише в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София, кв. „Бенковски“ и II-ра обособена позиция: Ремонт на съществуващи футболни игрища, находящи се до бл. 28 и бл. 43, кв. “Банишора“.  

Информация ID 9080924 - Дата на публикуване: 18.09.2018г.

ДокументацияДата на публикуване: 18.09.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 18.09.2018г.

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП - Дата на публикуване: 08.10.2018г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 08.10.2018г.

Протокол - Дата на публикуване: 16.10.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-30/25.10.2018г. - Дата на публикуване: 29.10.2018г.

Договор №РСР18-ДГ55-31/25.10.2018г. - Дата на публикуване: 29.10.2018г.